J. Sakari Hankamäki

Filosofian tohtori, filosofi
   Etusivu            Asiantuntemus ja syväjohtaminen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASIANTUNTEMUS JA SYVÄJOHTAMINEN

 
Yhteiskunnassamme laiminlyödään asiantuntemusta. Varsinkin politiikassa asiantuntemus sivuutetaan usein asenteilla. Tosiasiassa elämä on niin monimutkaistunutta, että asiantuntemusta tarvitaan kaikilla aloilla. Sekä politiikka, hallinto että yritykset hyötyisivät filosofisesta ja psykologisesta asiantuntemuksesta. Miten ihmiset voivat toimia keskenään, jos ”tieto ei kulje” eli sitä ei ole tai siitä vallitsee erimielisyys? Oletan, että työyhteisössänne vallitsee tai on joskus vallinnut kyseinen tilanne. Ongelmien kääntäminen pelkäksi ”tiedottamis- ja koordinoimiskysymykseksi” ei tässä tapauksessa riitä, sillä kyse ei ole pelkistä muotoseikoista vaan periaatteellisista näkemyseroista. Silloin paikalle tarvitaan filosofi, joka perehtyy asioihin, kääntää sanat suomeksi ja selvittää, mistä kenkä puristaa.

Filosofisen asiantuntemuksen kohteena ovat kaikkein tärkeimmät asiat: ihmiset ja päämäärät, joihin he pyrkivät – myös se, kuinka ne voidaan saavuttaa. Yhdeksälläkymmenelläyhdeksällä prosentilla ihmisistä ei ole mitään selvää päämäärää, eikä monikaan tiedä, mikä hänen tavoitteensa oikeastaan on, paitsi onnellisuus, tietysti. Filosofiassa voidaan pohtia, miten siihen päästään.

Monilla ihmisillä on yhteiskunnassamme paha olla siksi, että he eivät ota vastaan eivätkä noudata asiantuntijoiden neuvoja, vaikka onni on heidän kätensä ulottuvilla. Marcus Aurelius sanoi, että ihminen saavuttaa kaiken, minkä haluaa, jos lakkaa olemasta esteenä itselleen. Ja todellakin: ainoa voima, joka muuttaa maailmaa, on tahdonvoima.

Lähtökohtana täytyy olla kuitenkin se, että yksilöiden henkilökohtaiset strategiat sovitetaan yhteisiin strategioihin. Tällaista filosofiseen arvo- ja todellisuusanalyysiin perustuvaa työtä kutsun syväjohtamiseksi. Filosofinen asiantuntemus johtaa selvyyteen päämääristä, selvyys päämääristä johtaa oikeisiin rooleihin, oikeat roolit hyvään organisaation ja hyvä organisaatio tietoiseen ja tavoitteelliseen toimintaan.

Filosofinen asiantuntemus –> Tietoisuus päämääristä –> Oikeat roolit –> Hyvä organisaatio –> Tietoinen ja tavoitteellinen toiminta


 
 
 
 
 
 


 
 
Copyright © Jukka Sakari Hankamäki