J. Sakari Hankamäki

Filosofian tohtori, filosofi
   Etusivu            Estetiikka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTETIIKKA 

 
Systeemifilosofinen taiteenteoria on keskittynyt tietoteoreettisiin ja kognitivistisiin lähestymistapoihin, tulkinnan teoriaan, strukturalismiin ja semiotiikkaan. Esteettisiä arvoarvostelmia pyritään tällöin kartoittamaan esimerkiksi sen perusteella, ”minkä verran jokin taideteos sallii tulkintoja”. Jos teos sallii paljon tai ”liikaa” tulkintoja, se vaikuttaa mielivaltaiselta. Jos taas se sallii ”liian vähän” tulkintoja, se ei erotu taiteeksi muista ilmiöistä tai esineistä. Keskeiseksi muodostuu, mikä olisi tulkintojen oikea määrä. Taiteen toiminta-alueen ja olemuksen määrittelemiseksi olisikin palattava takaisin klassiseen kysymykseen siitä, mikä on hyvää ja kaunista sinänsä.
 
Edellä kuvatun tapaiset teoriapainotteiset lähestymistavat eivät ole nähdäkseni tuoneet paljoakaan valoa taiteellisiin, estetiikkaa ja kauneutta, koskeviin kysymyksiin. Sen määrittelemiseksi, mikä olisi tulkintojen ”oikea määrä”, joudutaan väistämättä palaamaan laatuja ja merkityksiä koskeviin peruskysymyksiin, toisin sanoen kantilaisiin kysymyksiin arvostelukyvystä ja mausta. Useilla ihmisillä on armottoman huono maku. Vastoin yleistä käsitystä huonon maun lähtökohta ei ole kuitenkaan aistimellinen, vaan se liittyy ymmärryksen, järjen ja arvostelukyvyn toimintaan. Huono maku on suhteellisuudentajuttomuuden osoitus. Traagisesti se näkyy taiteenteoreetikoiden omassa kyvyttömyydessä taiteelliseen tekemiseen. Samalla tavoin muutamien yliopistofilosofien huono maku näkyy heidän keskittymisessään filosofian ulkokohtaiseen tutkimiseen filosofian omakohtaisen tekemisen sijasta.
 
Huonon maun toteutumisyhteys on massakulttuuri. Esteettisten kysymysten kognitiotieteelliset tarkastelut ovat osa samaa henkisyyden hermoverkkoa kuin massakulttuurin makkaratkin. Massakulttuurin pinnallisuutta ja esineellisen olemisen rappeutuneisuutta olen käsitellyt artikkeleissani, joita kirjoitin filosofiseen aikakauslehteen Niin & Näin vuosina 1994–2006. Osa kirjoituksista on sisällytetty kokoelmateokseeni Filosofiset viuhahdukset – Tekstejä sekseistä, vallasta ja filosofisista liikkeistä (2007). Arkipäivän pyhäinkuvia olen kammennut kumoon filosofista tapainturmelusta edustavalla kirjallani Sensuurin Suomi – Filosofisesti korrekteja kolumneja arkipäivän ajatusrikoksista (2009), jossa todistelen, miksi poliittisen korrektiuden verukkeilla harjoitettu sananvapauden kuohiminen on uhka sekä järjen käytölle, tieteille että taiteille ja sitä kautta koko inhimilliselle sivilisaatiolle.
 
 
 
 
 
 


 
 
Copyright © Jukka Sakari Hankamäki