J. Sakari Hankamäki

Filosofian tohtori, filosofi
   Etusivu            Julkaisuluettelo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

JULKAISULUETTELO1. KIRJAT


1.1. Itsenäiset tieteelliset teokset

 

1. Tasapainon geometria – Simone Weilin käsitys eettisen ihmisen todellistumisesta.
 
Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta, vol. 34.
Tampere: Tampereen yliopisto, 1992. 194 sivua.
ISBN 951–44–3093–X.
 
2. Minän rakentuminen ihmistieteissä.

Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta, vol. 54.
Tampere: Tampereen yliopisto, 1994. 196 sivua.
ISBN 951–44–3629–6.
 
3. Minä – Minäfilosofioiden filosofiaa.
 
Helsinki: Yliopistopaino, 1995. 166 sivua.
ISBN 951–570–243–7.
 
4. Rakkauden välittäjä – Kulttuurikritiikki ja eettisen ihmisen ideaali Simone Weilin ajattelussa.
 
Helsinki: Like, 1997. 249 sivua.
ISBN 952–90–8598–2.
 
Toinen, uudistettu painos Like-pokkarina 2006, 380 sivua.
ISBN 952–471–688–7.
 
Kolmas, uudistettu painos, Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2015. 296 sivua.
ISBN 978952–318–536–4.
Tilattavissa tästä.
 
5. Dialoginen filosofia – Teoria, metodi ja politiikka.
 
Helsinki: Yliopistopaino, 2003. 372 sivua.
ISBN 951–570–540–1.
 
Toinen, uudistettu painos, Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2008. 416 sivua.
ISBN 9789524981316.
 
Kolmas, uudistettu painos, Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2015. 420 sivua.
ISBN 9789523185418.
Tilattavissa tästä.
 
6. Työttömän kuolema – Johdatus uuteen työyhteiskuntaan ja työn filosofiaan.
 
Helsinki: Yliopistopaino, 2005. 348 sivua.
ISBN 951–570–612–2.
 
Toinen, uudistettu painos, Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2010. 448 sivua.
ISBN 9789524983150.
 
Kolmas, uudistettu painos, Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2015. 448 sivua.
ISBN 9789523185449.
Tilattavissa tästä.
 
7. Filosofia räjähti, tulevaisuus palaa – Vähä katekismus filosofiselle anarkistille.
 
Helsinki: Like, 2005. 320 sivua.
ISBN 952–471–623–2.
Tilattavissa tästä.
 
Toinen, uudistettu painos, Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2015. 292 sivua.
ISBN 9789523185425.
Tilattavissa tästä.
 
8. Filosofiset viuhahdukset – Tekstejä sekseistä, vallasta ja filosofisista liikkeistä.
 
Helsinki: Feenix Kustannus, 2007. 352 sivua.
ISBN 978–951–98538–1–9.
 
Toinen, uudistettu painos, Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2015. 352 sivua.
ISBN 9789523185432.
Tilattavissa tästä.
 
9. Enkelirakkaus – Filosofia ja uskonto homoseksuaalisuutena.
 
Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2008. 574 sivua.
ISBN 9789524980920.
 
Toinen, uudistettu painos, Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2015. 576 sivua.
ISBN 9789523185258.
Tilattavissa tästä.
 
10. Suomalaisen nykyfilosofian historia – Mustelmani taisteluista tieteen ja filosofian kentillä.
 
Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2009. 500 sivua.
ISBN 9789524981545.
 
Toinen, uudistettu painos, Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2015. 500 sivua.
ISBN 9789523185470.
Tilattavissa tästä.
 
11. Sensuurin Suomi – Filosofisesti korrekteja kolumneja arkipäivän ajatusrikoksista.
 
Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2009. 666 sivua.
ISBN 9789524981682.
Tilattavissa tästä.
 
12. Kansanvallan varkaat – Kirjoituksia demokratian kaventamisesta Suomessa.
 
Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2010. 524 sivua.
ISBN 9789524983228.
Tilattavissa tästä.
 
13. Kansallisfilosofinen manifesti – Tie tulevaisuuden Suomeen.
 
Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2011. 272 sivua.
ISBN 9789524984430.
 
Toinen, uudistettu painos, Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2015. 272 sivua.
ISBN 9789523185456.
Tilattavissa tästä.
 
14. Valhe kaatuu – Fatwoja ja jeremiadeja eripuraisesta Euroopasta.
 
Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2012. 700 sivua.
ISBN 9789524986014.
Tilattavissa tästä.
 
15. George Herbert Mead ja symbolinen interaktionismi  – Tutkimus minuuden, merkitysten ja yhteiskunnan rakentumisesta.
 
Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2015. 552 sivua.
ISBN 9789523185388.
Tilattavissa tästä
 
16. Sosiaalipsykologian sydän – George H. Mead ja symbolinen interaktionismi sosiaalipsykologian tutkimustraditioissa ja toimijuuden teoriassa.
 
Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2015:20. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2016. 416 sivua.
ISBN 978–951–51–1035–0.
Tilattavissa tästä.
 
 

1.2. Kaunokirjalliset teokset
 
 
1. Kuka halusi murhata filosofin? Romaani filosofian hulluista päivistä ja myös rikoksesta.
 
Helsinki: Feenix Kustannus, 2000. 173 sivua.
ISBN 951–98538–0–4.
 
Toinen, uudistettu painos, Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2015. 176 sivua.
ISBN 978-952-318-546-3.
Tilattavissa tästä.
 
 
 
1.3. Verkkokirjat
 
 
1. Contra Academia – Tutkielma tiedepoliittisesta vallasta.
 
Helsinki: Feenix Kustannus, 2005. 66 sivua.
ISBN 978–951–98538–3–3.
Ladattavissa tästä (Pdf).
 
2. Seksit selviksi – Onko naistutkimus tiedettä, filosofiaa vai poliittinen ideologia?
 
Helsinki: Feenix Kustannus, 2007. 61 sivua.
ISBN 978–951–98538–2–6.
Ladattavissa tästä (Pdf).
 
 
 
2. ARTIKKELIT


2.1. Artikkelit aikakauskirjoissa ja kokoelmateoksissa


1. ”Nauru tulevaisuudelle.”
Teoksessa: Eila Jaatinen ym. (toim.) Antaa tulla – ”Tähtäimessä tulevaisuus” -antologia, s. 104–105. Helsinki: Nuoren Voiman Liitto ja Ikaros-kirjat, 1985.

2. ”Simone Weil ja filosofia.”
Teoksessa: Pohdin 1. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta, vol. 2, s. 38–53, 1989.

3. ”Muistammeko Simone Weilin? – Filosofia vastaan politiikka.”
Teoksessa: Juha Varto (toim.), Silleen jättäminen ja politiikka, s. 60–86. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta, vol. 35, 1992.

4. ”Alkibiades, Eros ja itsestä huolehtimisen taito.”
Teoksessa: Mikko Lahtinen (toim.), Rakkaudesta filosofiaan – Juhlakirja Juha Vartolle, s. 61–71. Tampere: Taju, 1999.

5. ”Maahanmuutosta asiallisesti.”
Teoksessa: Ville Hytönen (toim.), Mitä Jussi Halla-aho tarkoittaa?, s. 154–195. Turku: Savukeidas, 2010.
 
 

2.2. Artikkelit aikakauslehdissä


1. ”Simone Weil – valovoimainen filosofi.”
Tiede 2000, 3/1994, s. 58–59.

2. ”Identiteettien virrassa: A = A.”
Alumni – Vox Universtitatis Tamperensis, 1/1995, s. 4.

3. ”Rakkauden filosofiaa Pontus Wiknerin tapaan.” (Pdf)
Filosofinen aikakauslehti Niin & Näin 3/1998, s. 49–50.

4. ”He söivät isien ruumiin – Mihin filosofian historioita tarvitaan?” (Pdf)
Filosofinen aikakauslehti Niin & Näin 3/2000, s. 58–62.

5. ”Trancella sämpläten – Teknon filosofiaa.” (Pdf)
Filosofinen aikakauslehti Niin & Näin 2/2001, s. 56–63.

6. ”Homoille ja lesboille vasta luodaan perusoikeuksia – Virallistettu parisuhde on toisen luokan avioliitto.”
Tasa-arvo 1/2001, s. 19–21.

7. ”Oliko filosofien kuningas piilohetero? – Mieskulttuurin kunnia ja pyhän perheen pilaama Platon.” (Pdf)
Filosofinen aikakauslehti Niin & Näin 1/2002, s. 73–83.

8. ”Miten teknologia ja vauhtisokeus fasinoivat massakulttuuria? – F1-huumaa filosofisesti formuloituna.” (Pdf)
Filosofinen aikakauslehti Niin & Näin 1/2003, s. 65–72.

9. ”Heidegger – Sankarini! Mistä kiistaa käytiin?”
Tiedepolitiikka 4/2004, s. 31-38.

10. ”Amerikat  – Aina vain isompaa.”
Nuori Voima 3/2004, s. 18–22.

11. ”Tyttöjen kanssa saunan lauteilla – Tirkistysreikiä sukupuolierolla politikoivaan filosofiaan.” (Pdf)
Filosofinen aikakauslehti Niin & Näin 4/2004, s. 111–120.

12. ”Kun yhdet ovat tasa-arvoisempia kuin toiset – Kuinka tasa-arvolla diskriminoidaan?”
Tiedepolitiikka 1/2006, s. 75–82.

13. ”Myrkkymaljan pohjanhuuhtojaiset – Eli kuinka sokraattinen lainsuojattomuus lopetetaan?” (Pdf)
Filosofinen aikakauslehti Niin & Näin 1/2006, s. 71–79.

14. ”Lauri Rauhala – Suomalaisen filosofian grand old man tekee uusia avauksia.” (Pdf)
Filosofinen aikakauslehti Niin & Näin 2/2006, s. 16–21.

15. ”Mania, hybris ja kohtalo – Miksi draaman filosofi puhuu Jumalasta ja homoudesta?” (Pdf)
Filosofinen aikakauslehti Niin & Näin 3/2006, s. 149–152.

16. ”Sofistien puliveivaus – Miten filosofista tuli poliitikkojen pillipiipari?” (Pdf)
Tiedepolitiikka 1/2013, s. 54–622.3. Keskusteluartikkelit ja vastineet


1. ”Dialogisesta filosofiasta.” (Linkki)
Yliopisto 14/2003, s. 38–39.

2. ”Naturalismi on heteroideologia.”
Yliopisto 17/2003, s. 34–35.

3. ”Sekseistä ja biobisneksestä.”
Yliopisto 3/2004, s. 56-57.

4. ”Homojen vapautusliike heterovallan varjossa – Historian juorutädit homojen kansallisidentiteetin kieltäjinä.”
Nuori Voima 6/2004, s. 55–57.

5. ”Erään paradigman ehtookellot – Hekonaurut queer-teorian hakoteille.” (Pdf)
Filosofinen aikakauslehti Niin & Näin 3/2005, s. 57.

6. ”Ikuinen Heidegger.”
Tiedepolitiikka 2/2005, s. 56.

7. ”Työttömän kuolemasta.” (Pdf)
Tieteessä tapahtuu 8/2005, s. 49–51.
 
8. ”Anarkistisesta arviosta.”
Turun Sanomat 12.10.2006.

9. ”Sitruunaisista sepityksistä kärpäslätkäsotaan – Vastine keskusteluun naistutkimuksesta.” (Pdf)
Niin & Näin 4/2006, s. 5.

10. ”Kerroskakkua vai kurpitsapikkelsiä? – Mitä vikaa on artikkelijulkaisemisessa, vertaisarvioinneissa ja kansainvälisyydessä?” (Pdf)
Jatkopohdintoja Sari Kivistön ja Sami Pihlströmin Niin & Näin -lehdessä 2/2015 ilmestyneeseen artikkeliin ”Monografian merkityksestä”.

 

2.4. Arvostelut


1. ”Warum das Man nicht sprechen kann? – Wittgenstein!” (Pdf)
Arvio Derek Jarmanin elokuvasta ”Wittgenstein” (1992).
Filosofinen aikakauslehti Niin & Näin 1/1994, s. 61–63.

2. ”Terveen seksin tuolle puolen.”
Arvio Olli Stålströmin väitöskirjasta ”Homoseksuaalisuuden sairausleiman loppu” (1997).
Sosiologia 2/1998, s. 148–150.

3. ”Viheltävä kahvinkeitin.” (Pdf)
Arvio Camille Brumontin teoksesta ”Auto Ca-Fé” (1998).
Filosofinen aikakauslehti Niin & Näin 4/1998, s. 79–80.

4. ”Dekkarikirjallisuutemme Spede iski jälleen.”
Arvio Pertti Hemánuksen teoksesta ”Kuka halusi murhata poliitikkoja? Romaani epäonnistujista ja häviäjistä” (2000).
Aikalainen 1/2001, s. 11.

5. ”Yksipuolista syrjintätutkimusta.”
Arvio Karmela Liebkindin ym. teoksesta ”Rasismi ja syrjintä Suomessa” (2002).
Sosiologia 3/2002, s. 253–255.

6. ”Kauhea sandaali.” (Pdf)
Arvio Riitta Nelimarkan teoksesta ”Väitösfarssi” (2003).
Filosofinen aikakauslehti Niin & Näin 4/2003, s. 127–128.

7. ”Rakkaudesta syytetyille.”
Arvio Marja-Leena Parkkisen (toim.) teoksesta ”Ulos kaapista – Tositarinoita homoseksuaalisuuden kohtaamisesta” (2003).
Sosiologia 2/2004, s. 140-141.

8. ”Naturalismia kollektiivisesta kirjoituskoneesta.” (Pdf)
Arvio Jean Petitot’n ym. toimittamasta teoksesta ”Naturalizing Phenomenology” (1999/2003).
Filosofinen aikakauslehti Niin & Näin 3/2004, s. 125-126.

9. ”Homot ja työ.”
Arvio Jukka Lehtosen ja Kati Mustolan toimittamasta teoksesta ”Eihän heterotkaan kerro” (2004) ja DVD-elokuvasta ”Olla oma itsensä” (2005).
Sosiologia 3/2006, s. 229–230.

10. ”Miesvallan vastaisku.”
Arvio Jussi K. Niemelän ja Osmo Tammisalon teoksesta ”Keisarinnan uudet (v)aatteet” (2006).
Sosiologia 1/2007, s. 62–63.2.5. Tiedepoliittiset kirjoitukset


1. ”Miten meitä tutkitaan?”
Z-lehti 3/2002, s. 38.

2. ”Onko projektitutkija tieteen pyramidiorja?”
Acatiimi 3/2002, s. 27.

3. ”Seniorit saavat rahat.”
Yliopisto 5/2002, s. 41.

4. ”Akatemian käytännöt.”
Yliopisto 8/2002, s. 29.

5. ”Lopettakaa gulag – Puhetta Pukkilan komitealle ja vähän muillekin.”
Acatiimi 4/2003, s. 24.

6. ”Kuka nyt erehtyy?”
Yliopisto 7/2003, s. 39–40.

7. ”Rakentamismiljardit tutkimukseen.”
Yliopistolainen 5/2003, s. 14.3. TOIMITUSTYÖT JA YHTEISJULKAISUT

Ei toimitustöitä eikä yhteisjulkaisuja.

 
 
 
 
 
 


 
 
Copyright © Jukka Sakari Hankamäki