J. Sakari Hankamäki

Filosofian tohtori, filosofi
   Etusivu            Vapauden filosofia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAPAUDEN FILOSOFIA

 
Olen erikoistunut tuottamaan muutoksia yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden elämään sekä toimimaan tukena kriisien keskellä. Avainasioita ovat viestinnän ja tiedonkulun parantaminen sekä totuudenmukainen ja rehellinen kommunikaatio. En ole tosin markkinoinnin vaan viestinnän, filosofian ja sosiaalipsykologian sekä organisaatioiden johtamisen ammattilainen.
 
Toiminnan tuloksellisuutta ei voida tietenkään erottaa onnistuneista yhteiskuntasuhteista eikä organisaatioiden sisäisestä viestinnästä. Itse asiassa onnistunut markkinointi alkaa yrityksen tai yhteisön strategioiden määrittelystä sekä sisäisen viestinnän parantamisesta. Ne johtavat yhteiskuntasuhteiden onnistumiseen. Filosofia auttaa päämäärien ja tavoitteiden asettelussa, kun voidaan vastata kysymyksiin siitä, miksi ylipäänsä toimitaan niin kuin toimitaan ja miten tulevaisuutta olisi järkevää linjata.
 
Olen lukenut suuren määrän liikkeenjohtoa ja ihmisten johtamista koskevaa kirjallisuutta, mutta aina tulos on ollut yhtä masentava. Liikkeenjohdon konsultit ohjaavat kohtelemaan ihmisiä pelkkinä välineinä tai suorittajina, eräänlaisina hyrräoravina. Se on ihmisten hallitsemista tietämättömyydellä ja pelolla. Ihminen nähdään sopeutujana ja mukautujana, ja mikäli joku poikkeaa tästä kaavasta, hänet lavastetaan pissikseksi. Sen kaltainen ihmisten hyväksikäyttö johtaa luovuuskuolioon työpaikoilla. Tuloksena on työelämän mielipidevankeutta, kun kukaan ei uskalla olla oma itsensä. Potkujen saamisesta syytetään sitten yksilöitä, vaikka toiminnan epäonnistumisen ja huonon sitoutumisen syinä ovat usein juuri nuo konsultit, jotka kylvävät tuhoisia asenteita.
 
Minua hävettäisi toimia liikkeenjohdon konsulttina, jos minun pitäisi jakaa noiden kollegojeni asenteet ja maine. Heidän itsensä taas pitäisi välttää esiintymästä filosofeina (joita he eivät yleensä olekaan), sillä filosofinen ihmiskäsitys on aivan toisenlainen. Oma näkemykseni organisaatioiden ja ihmisten johtamisesta perustuu siihen, että ihmisestä halutaan esiin hänen parhaat puolensa ja rohkaistaan ihmistä olemaan oma itsensä parhaan mahdollisen luovuuspotentiaalin vapauttamiseksi. Tämä perustuu dialogiseen ihmiskäsitykseeni. Siihen nojaavat näkemykseni ihmisistä oikeissa rooleissa: oikeilla paikoilla, oikeissa tehtävissä, oikein ymmärrettyinä ja tavoitteiltaan ja päämääriltään hyvin motivoituneina. Älykkäät ihmiset eivät voi pettää toisiaan pitkään, ja siksi edustankin johtamista luottamuksella ja hyvällä tiedonkululla. Tuloksena on vahvaa sitoutumista eikä vastuun välttelyä.
 
Käytännön toimintamuotojani ovat luennot, seminaarit ja filosofinen valmennus. Olen keskittynyt siihen, mitä ihmiset filosofilta odottavat eli filosofiaan itseensä. Parasta on, että tilaamalla paikalle minut saat luoksesi asiantuntevan filosofin, kun taas jokin firma tai suuri mestari lähettää paikalle oppipoikansa. Minulla on myös sosiaalipsykologin pätevyys ja asiantuntemusta niin organisaatioiden johtamisen kuin taloustieteenkin piiristä. Kokemuksesta tiedän, että kaikki tilanteet ovat erilaisia, eikä niistä voida sanoa paljoakaan yleistä. Jos arvelet, että Sinä tai yhteisösi hyötyisivät filosofisista lähestymistavoista, ota yhteyttä.
 
Olen luonnollisesti myös yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten käytettävissä sekä tutkimus-, opetus- että asiantuntijatehtävissä.

***

Huomautus: tällä hetkellä minulla ei ole konsultointitoimintaa.
 
 
 
 
 
 


 
 
Copyright © Jukka Sakari Hankamäki