J. Sakari Hankamäki

Filosofian tohtori, filosofi
   Etusivu            Yhteiskuntasuhteet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YHTEISKUNTAKONSULTAATIOT

 
Yhteiskunnassamme ovat entistä useammin vastakkain yksilöiden ja yhteiskunnan napit. En konsultoi vain yrityksiä ja yksityishenkilöitä vaan myös valtion sekä kuntien hallintoa ja laitoksia. Tätä toiminta-aluetta sanotaan poliittiseksi, ja minähän olen myös poliittisesti toimiva taho. Poliitikkona olen eräänlainen yhteiskuntakonsultti, jonka tehtävänä on korjata yhteiskunnan periaatteellisia vikoja. Politiikan alueen määrittelen tällöin laajasti, jokapäiväiseksi ja järkiperäiseksi toiminnaksi, enkä rajaa sitä esimerkiksi puoluepolitikoinniksi tai muuksi tendenssimäiseksi etujen penäämiseksi. Yhteisistä asioista päätettäessä pitäisi valvoa enemmänkin yhteistä etua kuin eri kuppikuntien etuja.

Keskeistä on, miten ihmisten aktiivisuutta estävä byrokratia saataisiin muutetuksi, alistavat rakenteet kumotuiksi ja ihmiset vapautettua latistavien mekanismien orjuudesta. Menetelminäni tälläkin alueella ovat (1) strategioiden määrittely, (2) organisaatioiden kehittäminen ja (3) henkilökohtainen ohjaus.

Tärkeää on toisaalta myös se, ettei ryhdyttäisi turhan tähden ”korjaamaan” mitään sellaista, mikä toimii. Yrityksissä ja yhteisöissä ei pidä ”uudistaa” mitään vain siksi, että uudistajilla itsellään näyttäisi olevan työtä. Ei kannata myöskään ponnistella liikaa vain sen vuoksi, että tavoite alkaisi tuntua suurelta ja arvokkaalta. Menestys on usein kiinni varsin pienistä asioista, kunhan ne jutut ovat niitä oikeita.

Persoonallista vuorovaikutusta ei voita mikään. Jos uskot, että käsittelemistäni aiheista voisi olla sinulle hyötyä, voimme sopia kohtaamisesta. Kiinteää hinnastoa projekteille minulla ei ole, vaan mahdollisesta palkkiosta sovitaan erikseen. Toiminta-alueenani on lähinnä pääkaupunkiseutu.

***

Huomautus: tällä hetkellä minulla ei ole konsultointitoimintaa.

 
 
 
 
 
 


 
 
Copyright © Jukka Sakari Hankamäki